Laser Game club Písek - Přihláška na prázdninový Laser klub

* povinné pole


Přidat dítěDodržujeme pravidla a nařízení EU o GDPR, které od 25/5 2018 vchází v platnost a týká se ochrany osobních údajů, které střídá dosud platný zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb.


Odesláním přihlášky beru na vědomí a prohlašuji, že jsem se seznámil se zásadami zpracování osobních údajů

Jsem si vědom(a), že návštěvy Laser arény se nezletilý účastní na vlastní nebezpečí. Přijímám zodpovědnost za případné škody na zařízení či majetku provozovatele, které nezletilý způsobí. Současně prohlašuji, že si nejsem vědom(a) žádných zdravotních obtíží či onemocnění nezletilého, které by bránilo v bezpečné účasti na hře v laser game.

Já jako zákonný zástupce i nezletilý jsme seznámeni  s provoznímy, bezpečnostnímy i hernímy podmínkamy a pravidly, s kterými souhlasíme. www.laserarenapisek.cz


Přesné znění pravidel, bezpečnostních, herních i provozních podmínek a souhlasů naleznete na stránkách klubu v sekci dokumenty

Závazně přihlašuji své dítě/děti na výše uvedenou volnočasovou aktivitu a souhlasím s podmínkami v přihlášce uvedenými.