Laser Game club Písek - Prázdninový Laser klub

Prázdninový dopolední laser klub pro děti

(provozujeme každé prázdniny či volný školní den)

Přihláška

Pokud nebudete mít dopoledne o prázdninách co dělat nebo nebudete chtít být doma sami - přijďte si to užít k nám.

Rodiče, jste v práci a nechcete, aby vaše dítko bylo doma celý den samo a bez dohledu - pošlete ho k nám!


Každý všední den od 10h do 13h. jsme v aréně pro všechny, kteří se doma nudí nebo nechtějí být sami.


Samozřejmě, že budeme střílet a hrát v aréně, ale také využívat všechny ostatní hry jako: kulečník, stolní tenis, airhokej, šipky, fotbálek, střelnici, xbox....


Věkové rozmezí 5 - 15let, vhodné pro kluky i holky, co si rádi hrají.

Cena:

jednorázové vstupné (platba ráno při příchodu dítěte)

250Kč/dopoledne nečlen

220Kč/dopoledne člen

Permanentka na 10 vstupů - 2000Kč

(platnost červenec a srpen - možno využít jednu i pro více dětí)

Pitný režim v ceně

Pro hladovce možno v aréně zakoupit toust, pizzu, tatranku, nanuky... ap.

Do klubu je nutné přijít vždy ráno na 10h. a pokud dítě nebude mít od rodičů určené jinak, odchod je ve 13h.

Děti jsou po celou dobu trvání klubu pod dohledem s řízeným zábavným programem.

Individuální domluva vždy možná.

Prosíme rodiče o přihlášení dítěte Přihláška zde (stačí večer před příchodem do klubu)

Do poznámky v přihláce uveďte zda dítě bude odcházet z klubu samo, či informaci o vyzvednutí dítěte.
(bez této informace bude dítě automaticky ve 13h. propuštěno samotné domů)

Kontaktní telefon: 776606631


Včasná rezervace je výhodou - počet dětí v klubu omezen.


Těšíme se na vás!

 

Upozornění: v případě, že dítě opakovaně neuposlechne a porušuje řád, budete kontaktováni pro vyzvednutí si dítěte před koncem klubíku bez nároku na vrácení peněz. Nezodpovídáme za ztrátu či poničení věcí a elektroniky dítěte. Nedávejte dětem žádné cennosti a poučte je, aby si dávali pozor na věci které si přinesou, včetně věcí elektronických (možno zanechat u obsluhy baru). 

Zákonný zástupce nezletilého, bere na vědomí, že návštěvy Laser arény se nezletilý účastní na vlastní nebezpečí. Přijímá zodpovědnost za případné škody na zařízení či majetku provozovatele, které nezletilý způsobí. Současně prohlašuje, že si není vědom(a) žádných zdravotních obtíží či onemocnění nezletilého, které by bránilo v bezpečné účasti na hře v laser game.  Zákonný zástupce i nezletilý jsou seznámeni  s provoznímy, bezpečnostnímy i hernímy podmínkamy a pravidly, s kterými vstupem do prostor Laser arény Písek souhlasí.