Laser Game club Písek - Přihláška na kroužek / klub v krizovém stavu

* povinné pole

*

Prosím vyberte:


Pozor - podmínky v této chvíli nastavené se mohou s vývojem situace měnit!

Prosíme, seznamte se s Hygienickými pokyny MŠMT, které při schůzkách dodržujeme a řídíme se jimi.

Výtah toho nejdůležitějšího pro Vás:

  1. Děti prosím postavte do výtahu a pošlete do arény samostatně, pokud je vodíte. Do areálu smění vstoupit pouze účastnící se, přihlášené děti.
    Přijďte v čas alespoň 10 min. před začátkem schůzky (v celou bude výtah uzamčen). Pokud si děti vyzvedáváte, budou 5 min. po ukončení schůzky posláni dolů výtahem (nebude-li dohodnuto jinak), kde byste na mě měli čekat.
  2. Děti musí mít ochranu úst – roušku, šátek... a vlastní sáček, do které si mohou roušku v případě potřeby uložit. Pokud budeme dělat aktivity, kdy dodržíme vzdálenost a podmínky, můžou děti roušku sundat a vložit ji do jejich sáčku. Nesouhlasíte-li s tímto, prosím sdělte nám to do poznámky v přihlášce.
  3. Při vstupu bude vyžadováno důkladné umytí rukou a následná dezinfekce připraveným prostředkem (děti si mohou přinést i vlastní).

Odesláním přihlášky potvrzujete, že jste s těmito informacemi seznámeni a souhlasíte.

Pro přijetí dítěte je nutné vyplnit a podepsat čestné prohlášení. Dítě ho může přinést na kroužek, či je možné zaslat dopředu na náš e-mail, nebo nahrát jako přílohu k této přihlášce. Prosíme, kontrolujte pokaždé zdravotní stav dítěte těsně před příchodem na schůzku.Dodržujeme pravidla a nařízení EU o GDPR, které od 25/5 2018 vchází v platnost a týká se ochrany osobních údajů, které střídá dosud platný zákon o ochraně osobních údajů 101/2000 Sb.


Odesláním přihlášky beru na vědomí a prohlašuji, že jsem se seznámil se zásadami zpracování osobních údajů

Jsem si vědom(a), že návštěvy Laser arény se nezletilý účastní na vlastní nebezpečí. Přijímám zodpovědnost za případné škody na zařízení či majetku provozovatele, které nezletilý způsobí. Současně prohlašuji, že si nejsem vědom(a) žádných zdravotních obtíží či onemocnění nezletilého, které by bránilo v bezpečné účasti na hře v laser game.

Já jako zákonný zástupce i nezletilý jsme seznámeni  s provoznímy, bezpečnostnímy i hernímy podmínkamy a pravidly, s kterými souhlasíme. www.laserarenapisek.cz


Přesné znění pravidel, bezpečnostních, herních i provozních podmínek a souhlasů naleznete na stránkách klubu v sekci dokumenty

Závazně přihlašuji své dítě/děti na výše uvedenou volnočasovou aktivitu a souhlasím s podmínkami v přihlášce uvedenými.

Děkujeme, že dodržujete a respektujete coronavirová pravidla a opatření.