Příměstský Tábor
Úhrada zaměstnavatelem, pojišťovnou
Storna
Táborový řád
Příměstský TáborÚhrada zaměstnavatelem, pojišťovnouStornaTáborový řád

Laser Game club Písek - Táborový řád

 1. Bezpečnost – dětský člen musí dbát na své zdraví, dávat pozor, aby si nepřivodil úraz, ani neublížil či nezavinil úraz někomu jinému. (Povinností dětí i zák. zástupců je seznámit se s bezpečnostními i herními pravidly a ty dodržovat)
 2. Úrazy, zranění či nevolnost – každý úraz, zranění (i malé) dítě musí ihned nahlásit svému vedoucímu či obsluze baru. Pokud to dítě nahlásí až doma, není možné dále tento problém řešit. Pokud dítěti nebude dobře, bude kontaktován zákonný zástupce pro odvoz.
 3. Odchod z arény před koncem programu – dítě nemůže opustit prostor Laser arény ani odejít samovolně či samotně před řádným koncem táborového programu. Dítě musí vždy hlásit odchod svému vedoucímu.
 4. Zacházení s technikou a vybavením – dítě bude poučeno: s veškerým herním vybavením zacházím opatrně a dávám pozor, abych nic nezničil či nerozbil. Dodržuji daná pravidla. Byl jsem poučen a vím, co se smí, a co ne. Poškodím či poničím, budu muset já či zákonní zástupci uhradit opravu. Pokud přijdu na nějaký nedostatek na vybavení, či nebezpečné místo v aréně, neprodleně hlásím svému vedoucímu či obsluze herny.
 5. Ochrana majetku a doneseních věcí, elektroniky a cenností – klub nezodpovídá za věci donesené dětmi do prostor Laser arény. Děti si musí na své věci dávat pozor či je uložit k vedoucímu.
 6. Mobily – používání mobilů při táboře není dovoleno. Mobily budou hned po příchodu uloženy na určené místo (k vedoucímu) a na konci programu si je děti opět vezmou zpět. Hrát si přišly do arény a ne na mobil. V případě potřeby můžete kontaktovat vedoucí tábora.
 7. Slušné chování mezi sebou – učíme se týmové a férové hře. Sprostá slova, urážky či napadání nebo ponižování je zakázané a bude vždy řešeno vedoucím. Agresivní fyzický kontakt je důvodem k okamžitému vyloučení.
 8. Chování v prostorách laser arény - v laser aréně se nikdy nenacházíme sami - slušnost, ohleduplnost k hostům, vhodné chování.
 9. Poslouchání a chování se k vedoucím – vedoucí má hlavní slovo a plně rozhoduje a vede skupinu. Vedoucí má právo dítě za nevhodné chování vyloučit ze hry a v případě opakovaného porušování pravidel navrhnout dítě k vyloučení z tábora.
 10. Obsluha na baru – obsluha baru je další osobou, která má celý prostor na starosti. I ona může vykázat dítě ze hry a děti jsou povinny ji poslouchat a respektovat. Děti nesmí vstupovat do prostor baru.
 11. Úklid, pořádek kolem sebe – každé dítě dbá na pořádek kolem sebe, v aréně i u stolu. Uklízí po sobě. Pohybovat se z jídlem nebo pitím jinde než na určeném místě není povoleno.
 12. Nakupování a konzumace v době tábora – děti mají k dispozici po celou dobu tábora pití. Mohou si donést i pití vlastní či si ho zakoupit na baru. Ostatní pochutiny – brambůrky, nanuky aj. si mohou zakoupit, ale až v určený čas (např. po obědě) či na konci táborového dne.
 13. Pokud nebude moci dítě přijít ráno včas (do 8h.), či nedojde li vůbec, je nutno dítě omluvit a to nejlépe telefonicky či sms na 776606631.
 14. Děti které nebudou mít na listu účastníka označeno že odchází z arény samo, musí rodič vyzvednou přímo v aréně s nahlášením někomu z vedoucích či obsluze, že si dítě odvádí.
 15. Táborové neschody i kázeň si většinou zvládneme vyřešit sami. Pokud by si ale dítě doma stěžovalo na nějaké bezpráví, budeme rádi za informaci.