Příměstský Tábor
Úhrada zaměstnavatelem, pojišťovnou
Storna
Táborový řád
Příměstský TáborÚhrada zaměstnavatelem, pojišťovnouStornaTáborový řád

Laser Game club Písek - Storna

Storno podmínky

Storno podmínky jsou nemilé pro obě strany. Jak pro Vás, protože určitě nerušíte akci kvůli tomu, že byste najednou nechtěli jet, tak pro nás. Storno poplatky tu nejsou kvůli tomu, abychom se Vám pomstili, že s námi nakonec nejedete nebo se na vás obohatili, ale protože jsme už za vaši ratolest museli zaplatit zálohy třetí straně (nákup materiálu, potravin, výplaty personál… atd.) a vaše místo se nám již nepodaří obsadit. Při stornování nemusíte udávat důvod.

Zákonný zástupce je oprávněn zrušit svou rezervaci kdykoli, před zahájením pobytu či v průběhu. Zrušení pobytu musí být podáno písemně (nestačí SMS nebo zpráva na Facebooku). Rozhodující pro určení doby je datum poštovního razítka doručeného oznámení o zrušení pobytu nebo poslání e-mailu na info@lasergameclub.cz a jeho potvrzení z naší strany (e-mail je dobré i doplnit o telefonický hovor, abychom ho nepřehlédli a potvrdili Vám přijetí).

V případě zrušení účasti ze strany klienta jsou ze strany pořadatele nárokovány tyto storno poplatky: Storno poplatky se určují za každého přihlášeného táborníka z celkové zaplacené ceny v %.

 1. odhlášení 14 dní a výše před zahájením tábora: storno 50 % z ceny
 2. odhlášení 7 dní a méně před zahájením tábora: storno 80 % z ceny
 3. nahrazení jiným účastníkem storno 0 % z ceny
 4. vyloučení účastníka z důvodu porušování kázně, pravidel, storno 100 % z ceny
 5. při ukončení pobytu dítěte v průběhu tábora storno 100 % z ceny
 6. pokud dítě na tábor nenastoupí, vracíme 0 Kč
 7. odhlášení kvůli vážnému důvodu, který např. nařídil lékař (nemoc, úraz) – vracíme 100 Kč za každý dopředu odhlášený den (stravné). Nutno odhlásit minimálně den dopředu do 12:00h! (e-mailem)
  Za závažné rodinné důvody se považuje např. úmrtí v rodině, nemoc, úraz… apod. Rozhodně za závažný důvod nepovažujeme koupi výhodného last-minute zájezdu, nebo jiné akce (soustřední s jiným spolkem, odjezd k babičce).
  V případě storna z vážných důvodů je možná změna termínu (po vzájemné dohodě a v případě volné kapacity).
  V případě nevyčerpání některých služeb (např. pozdní příchod, vynechání sportovní aktivity, absence aj.) nevzniká nárok na vrácení částky.

Žádost o storno platby (části platby) musí být písemná a doručena na e-mail klubu info@lasergameclub.cz či na adresu Laser game club Písek, Husovo nám. 579, Písek, 39701. Do žádosti uveďte: jméno dítěte, turnus, na který je přihlášený, jméno a kontakt na Vás, způsob a datum úhrady. Případná vratka storno poplatků vám bude vrácena na váš bankovní účet.

Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti ode dne 1.1.2023.