Příměstský Tábor
Úhrada zaměstnavatelem, pojišťovnou
Storna
Táborový řád
Příměstský TáborÚhrada zaměstnavatelem, pojišťovnouStornaTáborový řád

Laser Game club Písek - Storna

Storno podmínky

Storno podmínky jsou nemilé pro obě strany. Jak pro vás, protože určitě nerušíte akci kvůli tomu, že byste najednou nechtěli jet, tak pro nás. Storno poplatky nejsou kvůli tomu, abychom se vám pomstili, že s námi nakonec nejedete, ale protože už jsme za vaši ratolest museli zaplatit zálohy třetí straně (nákup materiálu, potravin, výplaty personál, atd.) a vaše místo se nám už nepodaří obsadit. Při stornování nemusíte udávat důvod. Výjimkou je zrušení ze zdravotních důvodů, kdy je potřeba potvrzení lékaře.

Zákonný zástupce je oprávněn zrušit svou rezervaci kdykoli, před zahájením pobytu. Zrušení pobytu musí být podáno písemně. Rozhodující pro určení doby je datum poštovního razítka doručeného oznámení o zrušení pobytu.

Stornopoplatky se určují za každého přihlášeného táborníka z celkové zaplacené ceny v %.

  1. odhlášení 14-7 dní před zahájením tábora: storno 50% z ceny
  2. odhlášení 6 dní a méně před zahájením tábora: storno 80% z ceny
  3. nahrazení jiným účastníkem storno 0% z ceny
  4. vyloučení účastníka z důvodu porušování kázně 100% z ceny

Jestliže probíhající tábor musí účastník z vážných zdravotních důvodů předčasně ukončit, zavazuje se mu poskytovatel akce vrátit část platby ve výši 100,- Kč za každý celý den neúčasti. Peníze budou zaslány na základě písemné žádosti zákonného zástupce do 30 dnů od doručení žádosti.

Při bezdůvodném ukončení pobytu dítěte v průběhu tábora vracíme 0,-Kč (pokud to není uvedeno již v závazné přihlášce předem)

Při neomluveném nenastoupení dítěte na tábor vracíme 0,-Kč

Žádost o storno platby (části platby) musí být písemná a doručena na e-mail klubu či na adresu Laser game club Písek, Husovo nám. 579, Písek, 39701

Případná vratka storno poplatků vám bude vrácena na váš účet.